Lid worden bij Los Amigos

Bij Los Amigos hebben we verschillende lidmaatschappen. Hieronder lees je welke we precies hebben. Wil je je aanmelden als lid? Vul dan het digitale inschrijfformulier in. Het is verplicht om een pasfoto te uploaden. Deze foto komt te staan op je KNLTB pas. De foto mag een maximale afmeting hebben van 300 pixels breed, 400 pixels hoog. Het liefst een pasfoto maar een andere foto mag ook, zolang alleen jouw gezicht goed zichtbaar is. Neem even contact op als je hulp nodig hebt.

Heb je vragen?
Wil je meer weten over lid worden bij Los Amigos? Stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie.

Contributievormen en tarieven
De contributies worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bindend vastgesteld.

De kosten voor contributie (inclusief knltb lidmaatschap) worden als volgt:

  2022 2023  
Senior EUR 192,50,= EUR 200,00 (vanaf 18 jaar)
  EUR 100,= EUR 100,00 (1ste jaar **)
Junioren EUR 70,50 EUR 75,00 (7-11 jaar)
  EUR 96,50 EUR 100,00 (12-17 jaar)
Huidige dagleden* EUR 164,50 EUR 170,-  
Donateur   EUR 20,00 (Minimaal)

 

NB:
*)
De mogelijkheid voor nieuwe dagleden om daglid te worden vervalt. Huidige dagleden kunnen nog daglid blijven.
**) Ook in het 1ste jaar van het lidmaatschap draait het lid mee met bardiensten.

Contributie dient u na ontvangst van de rekening over te maken op bankrekeningnummer NL72 RABO 0361 5900 24 ten name van Los Amigos te Schiedam. Zodra het inschrijfgeld en contributie is bijgeschreven op voorgenoemd bankrekeningnummer, bent u speelgerechtigd.

Om lid te worden kun je hier klikken om het inschrijfformulier digitaal in te vullen. Vul je liever het inschrijfformulier handmatig in, download dan het bijgesloten inschrijfformulier en stuur het formulier ingevuld met een recente digitale pasfoto op naar het secretariaat.

Lidmaatschap opzeggen
Wij hopen natuurlijk dat je het naar je zin hebt bij Los Amigos. Maar mocht je je lidmaatschap toch op willen zeggen, doe dat dan voor 1 januari van het jaar waarin je geen lid meer wenst te zijn. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie.

Statuten en huishoudelijke reglementen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Secretariaat
Pauline Utens
Emmastraat 16
3134 CL Vlaardingen
[email protected]

 

INSCHRIJFFORMULIER 2023.docx