Lesreglement Rietkerken training 2022

LESREGLEMENT RIETKERKEN TRAINING & COACHING 2022

 • Alle trainingen worden gegeven op de banen van tennisvereniging Los Amigos

 • Het lesseizoen bestaat uit 10 weken, daarna is de mogelijkheid om meer lessen af te spreken.

 • Het lesseizoen begint wanneer het tennispark open gaat en eindigt voor 10 juli 2022.

 • De trainingen worden verzorgd door Rietkerken Training & Coaching.

 • Er wordt geen training gegeven op officiële feestdagen, tenzij in onderling overleg anders wordt afgesproken

 • De trainingsgroepen worden zoveel mogelijk op speelsterkte en indeling van bijv. competitieteams ingedeeld.

 • De lestarieven gelden bij een maximale bezetting van de groep!

 • Er wordt een baanhuur (fee) gerekend voor niet-leden van 10 euro per uur bij een maximale bezetting van de groep, 4 deelnemers.

 • ndien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.

 • De training gaat altijd door, tenzij de trainer zelf de training (door omstandigheden) annuleert.

 • Eenmaal aangevangen trainingen worden niet ingehaald, inhaaltrainingen welke door weersomstandigheden geen doorgang kunnen hebben, komen te vervallen.

 • Regenlesregeling is van toepassing en deze houdt in: de 1e regenles wordt ingehaald, 2e les is voor rekening van de leerling (les vervalt) en de 3e les wordt dan weer ingehaald.

 • Na het verlopen van de betalingstermijn volgt er een herinneringsnota, bij het verzenden van een

  2e herinnering wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

 • Bij achterstallige betaling heeft de trainer het recht om de leerling de training te weigeren.

 • Indien trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald.

 • Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico!

 • Wij verwachten bij afwezigheid een afmelding. De lesplek mag door een leerling van gelijkwaardig niveau worden ingevuld.

 • Deelnemers moeten voor hun eigen materialen zoals tennisrackets, schoeisel en sportkleding zorgen. Uitzondering hierop zijn de proeflessen, er worden dan alleen leenrackets beschikbaar gesteld. 

 

Download hier het lesreglement

LESREGLEMENT RIETKERKEN TRAINING 2022.pdf